Varför är hjärngympa bra?

Att stimulera hjärnan med utmaningar lockar många människor oavsett om det gäller praktiska problem eller mer intellektuella. Det är dessutom bra för oss. Att stimulera tankeverksamheten utvecklar hjärnans förmåga generellt.Ju mer träning man utsätter sig för desto bättre förmåga skapas i livssituationer. Samma princip gäller ju här som överallt annars i livet – ju mer man tränar på något desto bättre blir man.Det forskas rätt intensivt i vad hjärngympa faktiskt har för effekt på hjärnan och resultaten har hittills visat sig vara positiva. Bland annat finns ett samband mellan ”hjärnaktiviteter” och ett ökat flöde i av vatten i hjärnan. Studien utfördes på äldre och visade att de som var mentalt aktiva och ägnade sig åt sådant som pussel, korsord och kortspel hade liknande vattenflöden som betydligt yngre personer. Det tyder på att regelbundna mentala aktiviteter kan motverka demens.Hjärngympa och problemlösningar förbättrar dessutom arbetsminnet och koncentrationsförmågan. Det krävs dock att man övar regelbundet och under en längre tid, inte bara ett par minuter då och då. Samtidigt bör man kombinera hjärngympan med regelbunden fysisk motion. Enligt studier erbjuder den kombinationen det bästa sättet att bromsa åldrandet och hålla sig alert.