Sudoku

Det logiska sifferpusslet Sudoku har sin historia från slutet av 1800-talet då det växte fram i Frankrike. Men det var då inte riktigt i samma utformning som de pussel som finns idag. Den moderna formen växte fram på 70-talet i USA men fick inte någon större genomslagskraft.Det fick det däremot i Japan när det spred sig till landet i mitten av 80-talet. Det är också från denna tid som pusslet har fått sitt namn som betyder ”ensam siffra” på japanska.Målet med pusslet är just att siffrorna ska vara ensamma. I ett rutnät som består av nio kvadrater där vardera kvadraten består av 9 rutor ska sifforna 1-9 placeras ut i varje ruta. Detta på ett sätt att vardera siffran bara förekommer en gång både vågrätt och lodrätt.På grund av dess popularitet finns idag Sudoku i många dagstidningar och pusslet har även fått flera efterföljare som exempelvis Kakuro vilket är mer mattematiskt. Det finns också en bokstavsvariant, Godoku. Vanliga Sudoku finns i många svårighetsgrader. Det finns till och med extremsudoku där man inte får några hjälpsiffror. Istället får man slutsumman som varje grupp ska ha uppe i ena hörnet.