Gåtor

thinkingKrånglig hjärngympa som kan hjälpa minnet och öka lärandeförmågan? Du behöver lite gåtor. Denna form av diktning har faktiskt varit väldigt högt uppsatt inom kulturen i Europa och Asien medan den har lyst med sin frånvaro i Afrikas och Amerikas historia. En gåta handlar mycket om att vilseleda lyssnare så den inte märker att svaret är uppenbart eller nära till hands. Det är första delen av gåtan. Den andra delen är det som ska hjälpa lyssnaren att lista ut svaret. Det finns till och med gåtor som är episk saga där gåtans svar är berättelsens klimax eller avslut. Och man kan bara lista ut svaret om man har varit uppmärksam och lyssnat på hela sagan.Ska vi dra några gåtor som ni kan fundera över? Klart vi ska.

  1. Går från hus till hus men kommer aldrig in?
  2. När säger amerikanerna god natt?
  3. Vad har huvud men inget öga?
  4. Vad har skogar utan träd, floder utan vatten och städer utan byggnader?
  5. Jag bär så lätt en timmerstock, till och med om den är tjock. Men aldrig klarar jag en sten, inte ens en liten en. Vad är jag?
  6. Det finns två stammar. Den ena stammen är en god sådan, talar alltid sanning och tar väl hand om en. Den andra stammen är kannibaler, ljuger och är en väldigt ond sådan.  Du är ute på färd till den goda stammen och når en korsning där vägen delas in i två. Där vägen delas står det en snubbe. Du vet inte om han är från den goda stammen, eller från den onda. Du får bara ställa EN fråga till denna snubben för att veta vilket håll du skall gå. Vad frågar du?

 

Svaren finns längre ner i artikeln

          Svar: 1. Vägen 2. När de lärt sig svenska 3. Spiken  4. Kartan 5. Vatten 6. Vilken väg skulle din motståndare visa mig?