Sudoku-varianter

Den moderna sudokun har funnits i Europa inte mer än 10 år men har snabbt vunnit stor popularitet. Numer publicerar varje dagstidning med självaktning då och då ett problem på sina kultur eller nöjes- sidor.Den rutade spelplanen erbjuder även några varianter till den vanliga sifferleken. I godoku har siffrorna bytts ut mot bokstäver. Sedan finns samurajvarianten som utgörs av ett antal sudokuplaner som var och en har en kvadrat gemensam med en i de övriga spelplanerna. Dessutom finns extrem sudoku som är mycket invecklat med streck och ett fåtal siffror.Gemensamt för varianterna är de två grundläggande frågorna för sudoku: I vilken ruta skall siffran x placeras? Byt ut siffra mot bokstäver för godoku men hur strategin ser ut för extremsudoku blir alldeles för invecklat att redogöra för här, den intresserade kan dock utan svårigheter finna både problem och lösningar för denna supersvåra variant.Samurajsudoku kallas även för familjevarianten då den stora spelplanen inbjuder till fler deltagare som gemensamt ger sig i kast med att finna lösningarna. Men det skulle inte förvåna om fler varianter tillkommer i detta logikspel som för första gången presenterades i Frankrike under slutet av 1800-talet. Då dog trenden ut ganska snabbt vilket även skedde i USA på 1970-talet när spelet återigen blev populärt för en tid. Nu verkar det dock ha kommit för att stanna.