Schack

Många länder gör anspråk på att vara det land schackspelet härstammar från. Sanningen är väl den att flera olika typer av spel har varit grunden, det som närmast liknar schack är det indiska Chaturanga.Men i Persien har de äldsta schackpjäserna hittats. En annan teori är att vår tids spel härstammar mer från det kinesiska schacket. Klart är dock att dagens regler har finjusterats i Europa där bland annat damens ställning har stärkts från det spel som kom från Orienten via Ryssland.De mest kända världsmästarna är troligen ryssarna Spasskij, Karpov och Kasparov, samt amerikanen Fischer. I nutid har den norske världsmästaren Magnus Carlsen väckt stor uppmärksamhet och beundran. Ett professionellt parti schack kan ta upp till fyra timmar och den stora koncentration som krävs lämnar spelarna rejält utmattade efter partiet.Spelbrädet med sina åtta bönder, två av vardera torn, häst och springare samt dam och kung, inbjuder till ett spännande spel. Både med ganska enkla men samtidigt invecklade regler kan spel med intrikata lösningar spelas upp av kunniga motståndare. Att studera spelet noggrant är en del i spelarens utveckling. Man kan sitta med olika problemställningar i ensamt spel för att förbereda sig för spel och numera kan man också öva upp sig genom att spela mot datorn.