Sudoku

Det logiska sifferpusslet Sudoku har sin historia från slutet av 1800-talet då det växte fram i Frankrike. Men det var då inte riktigt i samma utformning som de pussel som finns idag. Den moderna formen växte fram på 70-talet i USA men fick inte någon större genomslagskraft.Det fick det däremot i Japan när det spred…